Tijdelijke stop repetitie-, lessen en optredens

Als muziekvereniging draag je verantwoording voor de muzikanten en allen die met ons verbonden zijn.

De contacten die wij als vereniging op repetities en optredens hebben blijven niet beperkt tot de groep, maar ook vrienden, familie en allen die contacten met ons hebben als persoon.

Zoals op Social Media al is aangegeven: In navolging van het advies van de RIVM en de KNMO hebben ook wij besloten tot tenminste 6 april de lessen, repetities en optredens stil te leggen.

Het bestuur
Drumfanfare Hengelo